Kontakti

CAB Media sro

Podatki za obračun

CAB Media sro
Masiarska 17
Levoča 054 01

ID: 46128948
Številka za DDV: 2023261768
Številka za DDV: SK 2023261768

Bančna povezava:

SK - SL

Fio banka, as: 2502041602 / 8330
IBAN / SWIFT: SK25 8330 0000 0025 0204 1602 / FIOZSKBA

CZ

Fio banka, as 2601570374/2010
IBAN / SWIFT: CZ15 2010 0000 0026 0157 0374 / FIOBCZPP

PLN: 

IBAN / SWIFT: GB91 TRWI 2314 7024 8733 40 / TRWIGB2L

HUF 

IBAN / SWIFT: HU70 1260 0016 1374 0878 7420 6669 / TRWIBEBBXXX
12600016-13740878-74206669 

Kontaktni podatki 

E-naslov:

info@cabshop.si
– prodaja, reklamacije, naročila

info@cabmedia.sk
– veleprodaja, kooperacija 

Nadzorni organi

Inšpektorat SOI za regijo Prešov
Zagovorniki miru 6
080 01 Prešov 1