Brezplačna dostava - Največji pretok zraka na minuto - 3,1 m/min